• Home
  • keyboard_arrow_rightمتفرقه برداشت خوانی

rss_feedSubscribe

متفرقه برداشت خوانی

12 Results / Page 1 on 2


Background

متفرقه برداشت خوانی، مجموعه ای از آثار گویندگانی است که در پادکست کاکتوس منتشر شدده اند و برنامه های آن ها کامل نشده اند. محتوای این فصل ها در پادکست کاکتوس و با ایده اصلی تیم کاکتوس تولید شده و منحصرا با این برند منتشر می شوند.
شما نیز می توانید به جمع گویندگان ما بپیوندید و به سادگی پادکست های خود را منتشر کنید. پادکست کاکتوس به جهت رشد فرهنگ و بالابردن آگاهی مردم ایران به تولید و انتشار پادکست در زمینه های مختلف می پردازد. شما نیز می توانید پادکست های خود را با تیم پادکست کاکتوس تولید کنید و یا پادکست های تولیدی خود را در رسانه کاکتوس منتشر کنید.